Bác sĩ cảnh báo trẻ em dễ bị béo phì do giáo dục sai về thực phẩm

Bác sĩ nói rằng béo phì ở trẻ em là một vấn đề về văn hóa, đòi hỏi các giải pháp xã hội ngoài chính sách, bắt đầu từ khi thụ thai.