COVID-19 làm tăng tốc độ lão hóa não như thế nào và cách bảo vệ bản thân