Khoa học mới về vi sinh vật: Diệt khuẩn bằng kháng sinh có thể là thiển cận