Nhạc pop hay nhạc cổ điển? Câu trả lời có thể quyết định tuổi thọ của bạn