Thuốc lá điện tử làm hư răng và hôi miệng như thế nào?