Bệnh nhân tiểu đường loại 2 nên am hiểu về Magnesium