Các nghiên cứu cho thấy một dạng rối loạn nhịp tim phổ biến có thể dẫn đến mất trí nhớ