Các vấn đề về trí nhớ trong hội chứng COVID kéo dài