Cảm xúc đau khổ có thể giúp chúng ta thăng hoa

Nỗi đau cảm xúc có thể là một người thầy tinh tường, nếu chúng ta cho phép họ cảm nhận nỗi đau đó