Chỉ một giờ mất ngủ đã làm giảm đi sự hào phóng của chúng ta

Nghiên cứu cho thấy việc thiếu ngủ đã làm giảm sự hào phóng của chúng ta