Công thức nấu ăn Ayurveda: Măng tây với mù tạt và cây ngải giấm