Vì sao tiêu hóa tốt lại quan trọng trong y học Ayurveda?

Cơ thể bắt đầu từ quá trình tiêu hóa, vì vậy nếu có vấn đề ở đây, chúng cần được giải quyết