Một người đàn ông Mỹ nói giọng Ireland sau khi bị ung thư tuyến tiền liệt

Giải thích về Hội chứng giọng nước ngoài (Foreign accent syndrome)