Một số loại thuốc dùng khi mang thai làm tăng nguy cơ tổn thương não gấp đôi

Một nghiên cứu mới cho thấy mối liên quan giữa một loại thuốc khác với nguy cơ thần kinh cho trẻ em