Nội soi đại tràng: Kết quả bất ngờ từ một nghiên cứu lớn, liệu có đáng để thực hiện?