Trào ngược acid và GERD: Triệu chứng, nguyên nhân, điều trị, và các giải pháp tự nhiên