Viêm có phải là thủ phạm đằng sau các căn bệnh kinh niên của bạn?

Nghiên cứu y học cho thấy phản ứng miễn dịch bất thường này hiện diện trong ngày càng nhiều bệnh và tình trạng kinh niên