2 loại viêm xương khớp và 4 phương pháp phòng ngừa