Các triệu chứng giống Alzheimer sau thay khớp háng có thể do nhiễm độc cobalt