COVID-19 có thể gây ra chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương