Đại Hồng Thủy có thực sự diễn ra? | ETV Podcast

“Vào năm thứ sáu trăm của đời Noah, tháng hai, ngày mười bảy, trong chính ngày ấy, mọi nguồn nước của các đại vực thẳm vỡ tung, cổng trời mở toang. Mưa tuôn xuống đất bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.” – Sáng Thế Ký 7: 11-12.