Tiếng chuông ngân ngợi trong đêm vắng | ETV Podcast

Có một đứa trẻ được đưa đến chùa để theo con đường tu nghiệp. Trụ trì thấy đứa trẻ này thông minh nhanh nhẹn liền giao cho nó chịu trách nhiệm đánh chuông, hằng ngày cứ vào một giờ quy định là phải đi đánh chuông. Tiểu hòa thượng lúc đầu thấy rất hào hứng, ngày nào cũng chăm chỉ đi đánh chuông, tiếng chuông vang xa xa mãi, ngày nào cũng đều đặn như vậy.