Tiếng chuông ngân ngợi trong đêm vắng | ETV Podcast

Có một đứa trẻ được đưa đến chùa để theo con đường tu nghiệp. Trụ trì thấy đứa trẻ này thông minh nhanh nhẹn liền giao cho nó chịu trách nhiệm đánh chuông, hằng ngày…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC