Hoa cúc: Biểu tượng của sức mạnh và bền bỉ | ETV Podcast

ETV Podcast

25 Videos

Khi cái se lạnh của mùa thu đang đến, cây cối cũng bắt đầu mất đi sức sống và trở nên héo úa. Thế nhưng có một loài hoa đặc biệt xuất hiện: Hoa cúc.…