Ly kỳ trấn yểm sông Tô Lịch | ETV Podcast

Hà Nội có một con sông gắn liền với huyền sử linh thiêng và rất nhiều giai thoại ly kỳ, đó là sông Tô Lịch. Năm 2001, đội thi công xây dựng đã phát hiện các cọc gỗ đóng dưới lòng sông xếp theo hình bát quái. Và từ đó đến nay, câu chuyện về trấn yểm long mạch sông Tô Lịch đã trở thành bí ẩn chưa có lời giải đáp.