Ly kỳ trấn yểm sông Tô Lịch | ETV Podcast

Hà Nội có một con sông gắn liền với huyền sử linh thiêng và rất nhiều giai thoại ly kỳ, đó là sông Tô Lịch. Năm 2001, đội thi công xây dựng đã phát hiện…