Tại sao người ta nói trẻ chết yểu là đến để đòi nợ?| ETV Podcast

ETV Podcast

32 Videos

Có người nói rằng, những đứa trẻ chưa đến độ tuổi trưởng thành mà đã qua đời thì đều là đến để đòi nợ. Những ví dụ về phương diện này quả đúng là có…