Tại sao người ta nói trẻ chết yểu là đến để đòi nợ?| ETV Podcast

Có người nói rằng, những đứa trẻ chưa đến độ tuổi trưởng thành mà đã qua đời thì đều là đến để đòi nợ. Những ví dụ về phương diện này quả đúng là có khá nhiều.

Câu chuyện: Chuyển sinh đòi nợ vàng và tơ lụa của đời trước

Mời quý vị cùng lắng nghe!