Triết lý về luân hồi: Kính trời tri mệnh, một đời an yên | ETV Podcast

Cổ nhân Trung Quốc có câu nói rằng “Kính trời tri mệnh”, biết tôn kính trời đất và trân quý vận mệnh. Ngày nay, ở Trung Quốc Đại lục ham muốn hưởng thụ vật chất như thác đổ, hết thảy đều hướng vào đồng tiền, dẫn đến cả xã hội đạo đức trượt dốc toàn diện. Các loại vấn đề xuất hiện, mỗi người trong đó đều coi trọng lợi ích cá nhân, không từ thủ đoạn làm hại người khác và làm tổn hại thiên nhiên.

Xem bài viết tại đây: https://www.epochtimesviet.com/kinh-t...