Muốn làm quan trước tiên cần làm người tốt | ETV Podcast

Ngày trước, khi cha của Uông Huy Tổ là Uông Giai dạy con nếu muốn sau này làm quan, trước tiên cần phải biết làm người, do đó ông luôn khắc ghi những lời chỉ…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC