Đôi dòng cảm tưởng về nữ tướng Hoa Mộc Lan | ETV Podcast

Nàng lội qua dòng suối, chợt nhớ về chiếc gương ngọc khung vàng bên đầu giường. Nàng băng qua núi rừng, chợt nhớ về con đường đá xanh, hai bên có hàng rào hoa nở, cỏ cây um tùm. Nàng nhìn màu khói lửa xám xịt, chợt nhớ khói lam chiều khi nhà nhà đang nhóm bếp nấu cơm…

Do chiến tranh hai nước Bắc Nguỵ và Nhu Nhiên, cũng chính là cuộc hành quân của mạt Tuỳ và Đột Quyết, nàng buộc phải cải trang thành “chàng”. Nàng gác lại dung mạo và tâm tư của nữ nhi, khoác trên mình thiết y, cưỡi chiến mã, đem tất cả hồng trần chôn vùi dưới vó ngựa, vào sinh ra tử cùng đồng đội suốt 12 năm.

Xem bài viết tại đây: https://www.epochtimesviet.com/doi-do...