Trai giới là gì? Câu chuyện về trai giới | ETV Podcast

Lận Tương Như đi sứ sang nước Tần hiến ngọc, tại sao lại yêu cầu Tần Vương trước tiên phải trai giới 5 ngày?Chư tướng tháo chạy, Tiêu Hà dưới trăng đuổi theo Hàn Tín, tại sao Tiêu Hà can gián Lưu Bang trước tiên phải trai giới rồi mới có thể bái Hàn Tín làm đại tướng?Vương Nghiệp trước khi tuần sát địa phương đều bắt buộc phải tắm rửa trai giới, ông có tâm nguyện gì với Thượng thiên? Rốt cuộc trai giới là gì? Có cách giải thích như thế nào? Người viết muốn chia sẻ với mọi người những câu chuyện thú vị được trích ra từ tập văn sao lục.