Tình cờ lướt qua nhau, cớ sao lại nên duyên vợ chồng? | ETV Podcast

ETV Podcast

31 Videos

Vào thời nhà Thanh, có một vị công tử, cha làm quan ở Hồ Bắc. Một năm nọ, vị công tử nọ đem ba ngàn lượng bạc cho vào rương làm của hồi môn đón…