Đạo kinh doanh của người Việt: Nhà buôn phải có ‘Thương đức, thương tài’ | ETV Podcast

Lương Văn Can được coi như người thày đầu tiên của giới doanh thương. Cách đây ngót một thế kỷ, Lương Văn Can khẳng định: nhà buôn cần có đủ thương đức thương tài mới…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC