Hãy là người mà bạn muốn con mình trở thành | ETV Podcast

Cái cày đặt trước con trâu Các lớp học và những cuốn sách hướng dẫn “Làm thế nào để trở thành cha mẹ tốt” thường bắt đầu từ cha mẹ – cha mẹ làm điều gì, con cái sẽ làm theo điều đó. Còn theo sách vở “nuôi dạy con thế nào” lại bắt đầu từ con trẻ – nếu đứa trẻ làm thế này, thì cha mẹ nên làm theo thế kia. Đây là cách nuôi dạy con theo kiểu cái cày đặt trước con trâu. Theo cách này, cha mẹ dạy dỗ con từ phía sau. Xem ra không có tác dụng.