Hãy nhớ rằng hạnh phúc của Hoa Kỳ được đánh đổi bằng sự hy sinh | ETV Podcast

ETV Podcast

25 Videos

Hàng năm cứ đến ngày quốc khánh, chúng ta đều coi đó là một dịp để nghỉ ngơi, vui chơi với gia đình, bạn bè và bày tỏ lòng yêu nước. Hầu hết là như…