Hòa mình vào thiên nhiên giúp chúng ta chữa lành thể chất và tinh thần