Liên hoa: Vì sao loài hoa nơi thiên thượng khai nở chốn nhân gian? | ETV Podcast

ETV Podcast

25 Videos

Truyền thuyết kể rằng, hoa sen vốn không phải là loài hoa ở trần gian mà là thứ hoa ở thiên thượng. Hoa sen trong Phật gia được coi là thánh vật. Từ tranh, tượng,…