Những đóa hồng úa tàn: Đối diện với mất mát và đau thương | ETV Podcast

Mất mát và đau thương có thể khiến con người trở nên cay nghiệt và hoài nghi, và những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ đóng kín lại với họ. Nhưng nếu chúng ta…