Những đóa hồng úa tàn: Đối diện với mất mát và đau thương | ETV Podcast

Mất mát và đau thương có thể khiến con người trở nên cay nghiệt và hoài nghi, và những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ đóng kín lại với họ. Nhưng nếu chúng ta tỉnh táo để ngẫm nghĩ kỹ một chút sẽ thấy rằng nỗi buồn là một người thầy tuyệt vời. Người thầy ấy tôi luyện sự đồng cảm và tình yêu thương của chúng ta đối với người khác, cho chúng ta sức mạnh để trân trọng những người đã khuất, cho phép ta học hỏi từ những người đã làm ta đau lòng.