Thuốc chống trầm cảm Prozac không an toàn và không hiệu quả đối với người trẻ tuổi