Viêm cơ tim: Trước đây hiếm gặp, hiện nay đã trở nên phổ biến