Y học Tây Tạng giải thích lý do tại sao thời cổ đại rất hiếm người bị bệnh tiểu đường