Điều trị viêm xương khớp với những thay đổi về lối sống