Thói quen ngồi xấu gây gù lưng, 3 bí quyết sửa đơn giản