Thuốc trị tiểu đường loại 2 có thể ảnh hưởng đến nguy cơ bị đa xơ cứng và cách cải thiện