Tại sao chúng ta cần bổ sung cholesterol trong bữa ăn hàng ngày?