Bệnh tiểu đường: Dấu hiệu sớm, nguyên nhân, điều trị, và giải pháp tự nhiên